เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์ CH2O-HCHO

วัดค่าปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์พร้อมกันหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าจอปรับเสียงสัญญาณเตือนได้

วัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ อุณหภูมิและความชื้นอากาศ

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter AQ-200 Set EF

AQ-200 Set EF

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter AQ-300 Set EF

AQ-300 Set EF

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter AQ-500 Set EF

AQ-500 Set EF

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter HFX205

HFX205

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter HFX205-100

HFX205-100

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter HFX205-25

HFX205-25

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter HFX205-50

HFX205-50

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter PCE-HFX 100

PCE-HFX 100

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter PCE-RCM 11

PCE-RCM 11

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter PCE-RCM 12

PCE-RCM 12

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Formaldehyde Meter PCE-RCM 8

PCE-RCM 8

VFM200 ใช้วัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและฟอร์มัลดีไฮด์แบบ Real Time เครื่องนี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ขนาดกระทัดรัด ง่ายในการเคลื่อนย้าย และดีมากในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบ้าน สถานที่ทำงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานที่อื่นๆภายในสภาพแวดล้อมที่ปิด แหล่งที่มาของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ สี น้ำมันขัดเงา กาว ควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง ไอเสียจากรถยนต์ สารเคลือบพื้นผิว น้ำยาทำความสะอาด และเชื้อเพลิงหุงต้ม สารเคมีที่อยู่ในสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้แก่ Acetone, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Xylene, 1,3-butadiene, Tetrachloroethene, Hydrogen Sulfide, Ammonia, Toluene, Benzene, Methylene Chloride, Perchloroethylene, and MTBE.

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

เครื่องวัดฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde Meter PCE-VOC 1

ราคาพิเศษ ฿14,111.00 excl VAT

PCE-VOC 1

error:Content is protected !!