เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Showing all 3 results

เครื่องวัดฟอร์มัลดีไฮด์ CH2O-HCHO

วัดค่าปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์พร้อมกันหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าจอปรับเสียงสัญญาณเตือนได้

วัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ อุณหภูมิและความชื้นอากาศ

VFM200 ใช้วัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและฟอร์มัลดีไฮด์แบบ Real Time เครื่องนี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ขนาดกระทัดรัด ง่ายในการเคลื่อนย้าย และดีมากในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบ้าน สถานที่ทำงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานที่อื่นๆภายในสภาพแวดล้อมที่ปิด แหล่งที่มาของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ สี น้ำมันขัดเงา กาว ควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง ไอเสียจากรถยนต์ สารเคลือบพื้นผิว น้ำยาทำความสะอาด และเชื้อเพลิงหุงต้ม สารเคมีที่อยู่ในสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้แก่ Acetone, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Xylene, 1,3-butadiene, Tetrachloroethene, Hydrogen Sulfide, Ammonia, Toluene, Benzene, Methylene Chloride, Perchloroethylene, and MTBE.

error: Content is protected !!