เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

เครื่องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ CO, Carbon Monoxide (CO) Meters

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

Carbon Monoxide Meter Gasman-CO

Gasman-CO

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

Carbon Monoxide Meter Xgard-1-CO

Xgard-1-CO

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

CO10: เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์

ตอบสนองรวดเร็วถึง 1,000 ppm

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

CO15: เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์

เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์พร้อมสัญญาณเตือนระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ปรับได้ และไฟหน้าจอ ตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ถึง 999 ppm ด้วยปุ่มกด เสียงสัญญาณเตือนดังต่อเนื่องที่ 25 ppm (เป็นระดับเตืนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) และค่าที่แสดงจะกระพริบจนกว่าระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์จะลดลงไปเป็นช่วงค่าปกติ ไฟหน้าจอทำให้ใช้ได้ในที่มีแสงสว่างน้อย เครื่องมาพร้อมแบตเตอรี่ สายคล้องข้อมือ และกระเป๋านิ่ม

CO260:เป็นเครื่องวัดระดับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากจะมีผลต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะในโรงเรียน ตึกที่ทำงาน เรือนปลูกต้นไม้ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เส้นทางคมนาคม และที่ต่างๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง สำหรับ�คาร์บอนมอนนอกไซด์ ควรตรวจวัดในห้องหม้อต้ม โกดังเก็บสินค้าที่ใช้ propane และ gasoline สำหรับลิฟต์ เรือ เครื่องบิน แค้มเปอร์ และโรงงานผลิตสินค้า เครื่องCO260 สามารถใช้วัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ และคำนวณค่าจุดน้ำค้าง/กระเปาะเปียก สามารถบันทึกค่าด้วยตังเองได้ 99 ค่า ด้วยความจำภายในเครื่อง หรือบันทึกค่าต่อเนื่องได้ถึง32,000 ค่าเมื่อใช้ซอฟแวร์�

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

CO30:เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์

เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในอาคารขนาดกระทัดรัดพร้อมขาตั้งเอียง

error:Content is protected !!