เครื่องวัดยานยนต์

Showing all 11 results

เครื่องวัดยานยนต์

อะแดปเตอร์เพื่อทดสอบฟิวส์ในรถพร้อมข้อต่อ ATC-blade

อะแดปเตอร์เพื่อทดสอบฟิวส์ในรถพร้อมข้อต่อ Mini-blade

มาตรวัดความดันยางรถยนต์แบบตัวเลข

AUT10:มาตรวัดความดันยางรถยนต์แบบตัวเลข

มาตรวัดความดันยางรถยนต์แบบตัวเลขที่มีความแม่นยำสูง

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT20:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 20A

ทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC แบบแบน

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT20M:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 20A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC แบบแบน

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT30:เครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้า 30A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC แบบแบน

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT30M:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 30A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อแบนขนาดเล็ก

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT35:เครื่องทดสอบไฟฟ้า 30A แบบสากล

เครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้าในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC และข้อต่อแบนขนาดเล็ก

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT80:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 80A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก ข้อต่อ ATC และข้อต่อขนาดใหญ่แบบแบน

เหมาะสำหรับวัดเครื่องยนต์เครื่องมือหนัก และเรือเดินทะเลที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

6-24V DC เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

error: Content is protected !!