หัววัดอุณหภูมิ

Showing 1–24 of 54 results

หัววัดอุณหภูมิ

หัววัดอุณหภูมิ Type J พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

SANJAC Thermocouple probe with moving Rollers ย่านการวั [...]

หัววัดอุณหภูมิ

850185:หัววัดอุณหภูมิแบบ RTD

หัววัดอุณหภูมิแบบ RTD Pt-100Ohm วัดอุณหภูมิ -40 ถึง 482°F (-40 ถึง 220°C)

หัววัด RTD 4-wire Pt-100Ohm พร้อมปลั๊ก 4-pin proprietary DIN

4-wire Pt-100Ohm RTD probe พร้อม 4-pin proprietary DIN plug

หัววัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ความละเอียด 0.1° วัดอุณหภูมิ 32 ถึง 149°F (0 ถึง 65°C)

หัววัดอุณหภูมิ Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิและข้อต่อ Type J ขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิสูง Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิสูง Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิสูง Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิ Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิ

AGL-260 Compensation / Thermocouple Extension Cable 260 °C (lfm)

AGL-260

หัววัดอุณหภูมิ

AGL-400 Compensation / Thermocouple Extension Cable 400 °C (lfm)

AGL-400

หัววัดอุณหภูมิ

AGL-90 Compensation / Thermocouple Extension Cable 90 °C (lfm)

AGL-90

หัววัดอุณหภูมิ

Air Sensor TF-108

TF-108

หัววัดอุณหภูมิ

Crocodile Clip Sensor TF-109

TF-109

หัววัดอุณหภูมิ

Extension Cable TF-520

TF-520

หัววัดอุณหภูมิ

Flexible Sensor TF-120

TF-120

หัววัดอุณหภูมิ

Flexible Temperature Sensor TF-500

TF-500

หัววัดอุณหภูมิ

High Temperature Sensor TF-104A

TF-104A

หัววัดอุณหภูมิ

High Temperature Sensor TF-104B (extra long)

TF-104B

หัววัดอุณหภูมิ

High Temperature Wire Sensor TF-121

TF-121

หัววัดอุณหภูมิ

HT Surface Sensor TF-110A

TF-110A

error: Content is protected !!