เครื่องวัดเสียง

Showing 1–24 of 217 results

เครื่องวัดเสียง

ชุดเครื่องบันทึกระดับเสียงที่มีเครื่องบันทึกระดับเสียงที่พนักงานได้รับ 5 เครื่อง และเครื่องสอบเทียบเสียง

วัดเสียงที่พนักงานได้ยินทั้งหมดในเวลามากกว่า 8 ชั่วโมง

เครื่องวัดระดับเสียง 40-130 dB จอ LCD ขนาดใหญ่แสดงอนาล็อกบาร์กราฟ

เครื่องวัดระดับเสียงแบบตัวเลขพร้อมเครื่องสอบเทียบเสียง 94dB และกระเป๋าหิ้ว

เครื่องวัดระดับเสียง 2 ย่านการวัด จอ LCD มีไฟหน้าจอ

Calibrator เครื่องสอบเทียบ

407744: เครื่องสอบเทียบเสียง 94 dB

เครื่องสอบเทียบเสียง 1kHz แบบมืออาชีพสำหรับไมโครโฟม 0.5" และ 1"

จอ LED ขนาดใหญ่มีไฟหน้าจอ,เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และดูดเสียงรบกวน

เครื่องบันทึกระดับเสียงความแม่นยำสูง บันทึกได้ถึง 129,920 ค่า

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดเสียง

407764-EXT: สายเคเบิ้ลสำหรับไมโครโฟนยาว 15 ft (4.7)

สายเคเบิ้ลสำหรับวัดเสียงจากระยะไกล

Calibrator เครื่องสอบเทียบ

407766: เครื่องสอบเทียบเสียง 94/114 dB

เครื่องสอบเทียบ 1 kHz ระดับมืออาชีพสำหรับไมโครโฟน ขนาด 0.5" และ 1.0"

เครื่องวัดเสียง

AZ8922 Sound Level Meter

* Meets IEC60651, type 2 class standard * Deluxe super [...]

CA10 - Single point, 100 Hz calibration, NIST traceable

CA11 - Frequency step calibration, 10 Hz-10,000 Hz, NIST traceable

CA12 - Frequency step calibration, 10 Hz-15,000 Hz, NIST traceable

CA13 - Frequency sweep calibration, 10 Hz-10,000 Hz, NIST traceable

CA14 - Frequency sweep calibration, 10 Hz-15,000 Hz, NIST traceable

PCE-LOC 10

PCE-LOC 20

PCE-RTD 20

PCE-432-ICA

PCE-432-ICA

PCE-432-ICA

error: Content is protected !!