อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดเสียง

Showing all 3 results

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดเสียง

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดเสียง

407764-EXT: สายเคเบิ้ลสำหรับไมโครโฟนยาว 15 ft (4.7)

สายเคเบิ้ลสำหรับวัดเสียงจากระยะไกล

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดเสียง

SL125: เคเบิ้ลเพิ่มความยาวสายไมโครโฟน

สำหรับ Extech SL130G เครื่องวัดระดับเสียง

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดเสียง

TR100: ขาตั้งขนาดกระทัดรัด

ขาตั้งอลูมิเนียม น้ำหนักเบา

error: Content is protected !!