เครื่องวัดระยะทาง

Showing all 16 results

เครื่องวัดระยะทาง Distance Meters

เครื่องวัดระยะทาง

Distance measuring device PCE-LSR-2

PCE-LSR-2

เครื่องวัดระยะทาง

Distance Meter PCE-LDM 45

PCE-LDM 45

เครื่องวัดระยะทาง

Distance Meter PCE-LDM 80

PCE-LDM 80

เครื่องวัดระยะทาง

Distance Meter PCE-LDS 70

PCE-LDS 70

เครื่องวัดระยะทาง

Distance Meter PCE-LRF 500

PCE-LRF 500

เครื่องวัดระยะทาง

Distance Meter T 590

T 590

เครื่องวัดระยะทาง

Distance Meter T 590

T 590

เครื่องวัดระยะทาง

Distance meter T592

T592

เครื่องวัดระยะทาง

Distance meter T593

T593

วัดระยะทางด้วเลเซอร์ได้ถึง 115 ft. (35 m)

วัดระยะทางด้วเลเซอร์ได้ถึง197ft (60m)

วัดระยะทางด้วยเลเซอร์ได้ถึง 131 ฟุต (40m)

ส่งข้อมูลระยะทางไปยังมือถือแอปเปิ้ล iOS

วัดระยะทางด้วยเลเซอร์ได้ถึง 196 ฟุต (60m)

เครื่องวัดระยะทาง

Process Length Measuring Device PCE-PLM 10

PCE-PLM 10

เครื่องวัดระยะทาง

Rangefinding Distance Meter PCE-LRF 600

PCE-LRF 600

error: Content is protected !!