เครื่องวัดระยะทาง

Showing all 5 results

เครื่องวัดระยะทาง Distance Meters

วัดระยะทางด้วเลเซอร์ได้ถึง 115 ft. (35 m)

วัดระยะทางด้วเลเซอร์ได้ถึง197ft (60m)

วัดระยะทางด้วยเลเซอร์ได้ถึง 131 ฟุต (40m)

ส่งข้อมูลระยะทางไปยังมือถือแอปเปิ้ล iOS

วัดระยะทางด้วยเลเซอร์ได้ถึง 196 ฟุต (60m)

error: Content is protected !!