Showing all 23 results

เครื่องวัดรอบ Tachometer

เครื่องวัดรอบแบบสัมผัส วัดความเร็วรอบที่ผิวหน้าได้ถึง 20,000 rpm

มิเตอร์ 2 ใน 1 เครื่องดูสโลโมชั่นใช้วิเคราะห์การหมุนของวัตถุ และเครื่องวัดรอบ วัดค่า rpms

ตรวจจับความเร็วและวิเคราะห์การหมุนของเกียร์, พัดลม, ปั้ม และมอเตอร์

เครื่องตรวจวัดความเร็วและวิเคราะห์การหมุนของเกียร์, พัดลม, ปั้ม และมอเตอร์

ไฟซีนอนสำหรับสโตรโบสโคปแบบตัวเลข รุ่น 461830 และ 461831

วัดความเร่ง, ความเร็ว และระยะทาง รวมถึง RPM และความเร็วผิวหน้าเชิงเส้นตรง

วัดรอบได้รวดเร็วและแม่นยำ ความเร็วรอบที่ผิวหน้าถึง 20,000 rpm

เครื่องวัดรอบแบบไม่สัมผัส วัดได้ถึง 99,999 รอบ โดยใช้แสงเลเซอร์

เครื่องวัดรอบแบบสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน พร้อมลำแสงไฟที่มองเห็นเด่นชัด

เครื่องวัดรอบที่ใช้เลเซอร์ ความแม่นยำสูง วัดวัตถุได้จากระยะไกล

ชุดเทปสะท้อนแสง ในหนึ่งห่อมี 10 ชิ้น ใช้สำหรับทาโคมิเตอร์แบบไม่สัมผัส

วัดรอบได้ต่อเนื่อง มีความแม่นยำสูง วัดค่าได้จาก 5 ถึง 99,990 rpm

หัววัดระยะทางสำหรับ 461950

Tachometer Accessories

461957: หัววัดแสง

หัววัดแสงใช้กับ Extech 461950 Panel Tachometer

ชุดหัวสัมผัสสำหรับเครื่องวัดรอบ 6 ห่อ

เครื่องวัดรอบที่สามารถวัดแบบสัมผัสและไม่สัมผัสด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดรอบแบบสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน

เครื่องวัดรอบชนิดสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน

เครื่องวัดรอบชนิดสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน

เครื่องวัดรอบชนิดสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน

เครื่องวัดรอบแบบสัมผัสและไม่สัมผัส พร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดรอบที่วัด RPM, ความเร็วผิวหน้า และความยาวได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือชนิดเดียว

ทาโคมิเตอร์ขนาดกระเป๋าสำหรับวัด RPM และความเร็วพื้นผิว

error: Content is protected !!