เครื่องวัดไฟฟ้า

Showing 1–24 of 334 results

เครื่องวัดไฟฟ้า Main Category

วัดความเหนี่ยวนำ,การเก็บประจุไฟฟ้า และความต้านทาน พร้อม secondary parameter (Q,D,R)

เครื่องวัดมิลลิโอห์มชนิดตั้งโต๊ะให้ความละเอียดถึง 100µΩ

เครื่องวัดความต้านทานต่ำชนิดเคลื่อนย้ายสะดวก ความละเอียด 100 µOhm

เครื่องวัดอย่างดีให้ความละเอียดต่ำสุดถึง 0.1mΩ.

เครื่องวัดตั้งโต๊ะ วัดแรงดันได้ต่ำถึง 0.01 mOhm

เครื่องวัดความต้านทานต่ำ ความแม่นยำและความละเอียดสูง ชนิดตั้งโต๊ะ

มัลติมิเตอร์ขนาดเล็กแบบเข็ม 6 ฟังก์ชั่น พร้อมสายทดสอบ

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก 6 ฟังก์ชั่น ขนาดกระเป๋า

เครื่องวิเคราะห์โหลดกำลังไฟฟ้า ขนาดกระทัดรัด ใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ True RMS ขนาดเล็ก ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางปากแคล้มป์ขนาดเล็ก ยาวรีสำหรับที่แคบ

วัดกระแสไฟฟ้า, ความต้านทานฉนวน, อุณหภูมิ (Type K) และกำลังไฟฟ้า

มัลติมิเตอร์แบบปากกาปรับย่านการวัดด้วยตนเอง/อัตโนมัติ พร้อมเครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

ชุดประกอบด้วยหัววัดกระแสไฟฟ้า AC 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 1.2" (30mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น 3 หัว ความยาว 24" (610mm)

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (สูงถึง 30,000 ชุดการวัด)

ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการทดสอบสายดินใน 3 ย่านการวัดจาก 20 ถึง 2000 Ohm

ชิ้นส่วนทดแทนแท่งโลหะฝังในดิน สำหรับชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

ชิ้นส่วนทดสอบสำหรับชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

error: Content is protected !!