เครื่องวัดไฟฟ้า

Showing 1–24 of 371 results

เครื่องวัดไฟฟ้า Main Category

วัดความเหนี่ยวนำ,การเก็บประจุไฟฟ้า และความต้านทาน พร้อม secondary parameter (Q,D,R)

เครื่องวัดมิลลิโอห์มชนิดตั้งโต๊ะให้ความละเอียดถึง 100µΩ

เครื่องวัดความต้านทานต่ำชนิดเคลื่อนย้ายสะดวก ความละเอียด 100 µOhm

เครื่องวัดตั้งโต๊ะ วัดแรงดันได้ต่ำถึง 0.01 mOhm

เครื่องวัดความต้านทานต่ำ ความแม่นยำและความละเอียดสูง ชนิดตั้งโต๊ะ

มัลติมิเตอร์ขนาดเล็กแบบเข็ม 6 ฟังก์ชั่น พร้อมสายทดสอบ

เครื่องวิเคราะห์โหลดกำลังไฟฟ้า ขนาดกระทัดรัด ใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ True RMS ขนาดเล็ก ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางปากแคล้มป์ขนาดเล็ก ยาวรีสำหรับที่แคบ

วัดกระแสไฟฟ้า, ความต้านทานฉนวน, อุณหภูมิ (Type K) และกำลังไฟฟ้า

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (สูงถึง 30,000 ชุดการวัด)

ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการทดสอบสายดินใน 3 ย่านการวัดจาก 20 ถึง 2000 Ohm

ชิ้นส่วนทดแทนแท่งโลหะฝังในดิน สำหรับชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

ชิ้นส่วนทดสอบสำหรับชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

วัดความเหนี่ยวนำของสายดินแบบไม่สัมผัส และไม่ต้องใช้แท่งโลหะฝังในดิน

ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับโดยไม่สัมผัส

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

480172: ตัวแยกสายไฟ AC

ช่วยให้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสไฟ AC จากสายไฟ 2 หรือ 3 เส้น

เครื่องวัดลำดับเฟส

480400: เครื่องทดสอบลำดับเฟส

แสดงทิศทางของเฟสในรูปแบบภาพ

ทดสอบลำดับของเฟสและการหมุนของมอเตอร์

error: Content is protected !!