ปากกาวัดไฟ

Showing all 19 results

ปากกาวัดไฟ / Voltage Detector

ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับโดยไม่สัมผัส

สามารถระบุตำแหน่ง กระแสไฟในสายไฟ หรือเคเบิ้ลที่มองไม่เห็น

หัววัดยืดหดได้มีความยาว 1 เมตร สำหรับตรวจจับกระแสไฟโดยไม่สัมผัสได้ถึง 1000 A

ตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (600 AC) โดยไม่สัมผัส และมีไฟฉายในตัวเครื่อง

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสชนิดทนทาน มีมาตรฐานความปลอดภัย CAT IV และมีสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสงเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่สัมผัสขนาดเล็ก มีย่านการวัดให้เลือก 2 ย่าน

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับชนิดไม่สัมผัส สามารถปรับได้

ตรวจจับและหาตำแหน่งแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ในย่านการวัด กว้าง และปรับความไวในการตอบสนองได้

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ ขนาดกระทัดรัด ( ย่านการวัด 100 - 250 V DC )

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC ขนาดกระทัดรัด (100-250V AC/DC)

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ AC/DC ขนาดกระทัดรัด (5 ถึง 50V AC/DC)

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับขนาดกระทัดรัด (ย่านการวัด 90-300V DC)

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC ขนาดกระทัดรัด (AC/DC: 120V และ 240V; AC: 277V และ 480V)

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด (AC: 120 ถึง 480V; DC: 120 ถึง 240V)

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC ขนาดกระทัดรัด (6V, 12V, 24V)

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า AC (12 ถึง 300V AC) และทดสอบความต่อเนื่องขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า AC/DC 7 ย่านการวัดพร้อมสัญญาณเตือน LED และเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

ปากกาวัดไฟ

FLIR VP52

Non-Contact Voltage Detector + Worklight

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า, ความต่อเนื่องของสายไฟและเฟส พร้อมไฟฉายและจอ LCD มีไฟหน้าจอ แสดงตัวเลขและบาร์กราฟ

error: Content is protected !!