มัลติมิเตอร์

Showing 1–24 of 118 results

มัลติมิเตอร์ขนาดเล็กแบบเข็ม 6 ฟังก์ชั่น พร้อมสายทดสอบ

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก 6 ฟังก์ชั่น ขนาดกระเป๋า

มัลติมิเตอร์แบบปากกาปรับย่านการวัดด้วยตนเอง/อัตโนมัติ พร้อมเครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

กระเป๋าไวนิลแบบนิ่ม (6 x 4 x 1.5 ")

กระเป๋าไวนิลแบบนิ่ม (7.2 x 3.7 x 2.4 ")

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนิลอ่อนนุ่ม ขนาด (9.1 x 5 x 3.1") พร้อมสายรัดข้อมือ

หัววัดอุณหภูมิและข้อต่อ Type J ขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิสูง Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

หัววัดอุณหภูมิ Type K พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก

อะแดปเตอร์เพื่อทดสอบฟิวส์ในรถพร้อมข้อต่อ ATC-blade

อะแดปเตอร์เพื่อทดสอบฟิวส์ในรถพร้อมข้อต่อ Mini-blade

วัดกระแสสลับโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 10" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนีลนิ่ม (6.7 x 3.8 x 2.3") พร้อมสายคล้องบ่าและช่องกระเป๋าภายใน

อุปกรณ์อื่น ๆ

CA899: กระเป๋าหิ้วใบใหญ่

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนีลเนื้อนุ่ม (9.6 x 5.3 x 3.1 ") พร้อมสายคล้องไหล่

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนีลเนื้อนุ่ม (9.5 x 7.2 x 2.9") พร้อมสายคล้องข้อมือ

กระเป๋าหิ้วแข็ง (11.7 x 8.9 x 3") มีโฟมใส่ข้างในและมีกระเป๋าข้างในเพื่อใส่ชิ้นส่วนประกอบ

มัลติมิเตอร์ 10 ฟังก์ชั่น ขนาดเล็ก ย่านการวัดอัตโนมัติ พร้อมชุดสายทดสอบ

มัลติมิเตอร์ขนาดกระเป๋าพร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันแบบไม่สัมผัสและไฟฉายในเครื่อง

มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 3 3/4 ตัวเลข 3,999Count

มัลติมิเตอร์แบบตัวเลขขนาดฝ่ามือ

มัลตติมิเตอร์แบบตัวเลขขนาดฝ่ามือ

เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบทันสมัย

มัลติมิเตอร์ขนาดเล็กพร้อมเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

error: Content is protected !!