ชุด Kit มัลติมิเตอร์

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ชุด Kit มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์ CAT IV พร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและสายทดสอบ 8 เส้น

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CAT IV แบบ True RMS พร้อมหัววัด Type K และสายทดสอบ

มัลติมิเตอร์ CAT IV, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบ True RMS พร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบ True RMS, เครื่องทดสอบการหมุนของ 3 เฟส และเครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ CAT IV

ชุด Kit มัลติมิเตอร์

MN24-KIT: ชุดทดสอบไฟฟ้า

เครื่องมือแก้ปัญหาไฟฟ้าระดับพื้นฐาน สำหรับปัญหาไฟฟ้าทั่วไป

error:Content is protected !!