Showing all 22 results

Test Leads

อะแดปเตอร์เพื่อทดสอบฟิวส์ในรถพร้อมข้อต่อ ATC-blade

อะแดปเตอร์เพื่อทดสอบฟิวส์ในรถพร้อมข้อต่อ Mini-blade

ปากจรเข้มีฟันใช้สำหรับจับสายขนาดเล็ก

ปากจรเข้ที่มีนั้นใช้สำหรับจับสายขนาดเล็ก

ชุดสายวัดที่ยืดหยุ่นได้แบบปลายตรงและปลายงอทางขวา พร้อม banana plugs ที่ซ่อนอยู่ภายใน

คลิปแบบมีสปริงพร้อมปากทำด้วยเหล็ก

สำหรับจับสายชิ้นส่วนหรือลวด มีสปริงอยู่ที่คลิป

ปลายปากแหลมเพื่อเจาะในฉนวน

ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

ใช้สำหรับสิ่งที่มีความหนาแน่นสูงหรือบอร์ดและใช้สำหรับจิ้มในฉนวน

เหมาะสำหรับจับสายชิ้นส่วนหรือสายขนาดเล็ก

สายทดสอบมาตรฐานพร้อมฝาปิดเพื่อป้องกันปลาย

สายทดสอบห่อหุ้ม 2 ชั้น จับสะดวกไม่ลื่นหลุดมือ

คลิปปากจรเข้ขนาดใหญ่หุ้มฉนวน 2 ชั้นพร้อมฟันในปากจรเข้ที่แหลมคม

คลิปปากจรเข้แบบดันออกสำหรับสายทดสอบมาตรฐาน

ภายในชุดมี 8 ชิ้น ได้มาตรฐานความปลอดภัย CATIII-1000V พร้อมกระเป๋าหิ้ว

ในชุดทดสอบ มี8 ชิ้น เหมาะสำหรับทดสอบทดสอบวงจรดิจิตอล

ชุดประกอบด้วยสายทดสอบ 8 ชิ้น เหมาะสำหรับการใช้ในงานไฟฟ้า

ชุดสายทดสอบเกรดอุตสาหกรรม 12 ชิ้น

ในชุดมี 11 ชิ้น มี CAT III-1000V rating

ในชุดมี 16 ชิ้น สายทดสอบมีปลายหลายแบบ

ตรวจจับการเกิดแรงดันไฟฟ้าได้ ถึงแม้ฟิวส์ขาด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

error: Content is protected !!