เครื่องทดสอบความต่อเนื่องของสายไฟ

Showing all 3 results

เครื่องทดสอบความต่อเนื่องของสายไฟ Continuity Tester

เครื่องทดสอบความต่อเนื่องของสายไฟ

CT20: เครื่องตรวจสอบสายไฟขาดระยะใกล้ และระยะไกล

ใช้ช่างเพียงคนเดียวในการทดสอบสายไฟและเคเบิ้ล

เครื่องทดสอบความต่อเนื่องของสายไฟ

ET40: เครื่องทดสอบความต่อเนื่องของสายไฟชนิดทนทาน

เครื่องวัดความต่อเนื่องของสายไฟ สายปากจรเข้ยาว 76 ซม.

มัลติมิเตอร์

Fluke 789 ProcessMeter™

Fluke 789 ProcessMeter doubles your troubleshooting power and is Fluke Connect-enabled

error: Content is protected !!