แคลมป์มิเตอร์

Showing 1–24 of 165 results

แคลมป์มิเตอร์

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ True RMS ขนาดเล็ก ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางปากแคล้มป์ขนาดเล็ก ยาวรีสำหรับที่แคบ

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

480172: ตัวแยกสายไฟ AC

ช่วยให้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสไฟ AC จากสายไฟ 2 หรือ 3 เส้น

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 1000 Amp

แคล้มป์มิเตอร์อะแดพเตอร์ AC/DC 600A

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

CA-EXTECHTB: กระเป๋าเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ

กระเป๋าเครื่องมือชนิดทนทานภายในมีช่องเก็บเครื่องมือจำนวนมากพร้อมสายคล้องบ่า

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 10" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

CA3018: หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 18" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนีลนิ่ม (6.7 x 3.8 x 2.3") พร้อมสายคล้องบ่าและช่องกระเป๋าภายใน

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-360

PCE-360

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-360-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-360-ICA

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-830-1

PCE-830-1

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-830-2

PCE-830-2

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-830-3

PCE-830-3

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-CM 3

PCE-CM 3

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-CM 3-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CM 3-ICA

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-CM 40

PCE-CM 40

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-CM 40-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CM 40-ICA

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-CM 5

PCE-CM 5

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-CTI 10

Clamp meter with Bluetooth 4.0 interface / Measuring ra [...]

แคลมป์มิเตอร์

Clamp Meter PCE-DC 10

PCE-DC 10

error: Content is protected !!