อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

Showing all 5 results

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

480172: ตัวแยกสายไฟ AC

ช่วยให้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสไฟ AC จากสายไฟ 2 หรือ 3 เส้น

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

CA-EXTECHTB: กระเป๋าเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ

กระเป๋าเครื่องมือชนิดทนทานภายในมีช่องเก็บเครื่องมือจำนวนมากพร้อมสายคล้องบ่า

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 10" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

CA3018: หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 18" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนีลนิ่ม (6.7 x 3.8 x 2.3") พร้อมสายคล้องบ่าและช่องกระเป๋าภายใน

error: Content is protected !!