แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Ground Resistance Tester

ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการทดสอบสายดินใน 3 ย่านการวัดจาก 20 ถึง 2000 Ohm

ชิ้นส่วนทดแทนแท่งโลหะฝังในดิน สำหรับชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

ชิ้นส่วนทดสอบสำหรับชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

วัดความเหนี่ยวนำของสายดินแบบไม่สัมผัส และไม่ต้องใช้แท่งโลหะฝังในดิน

Ground Resistance Tester

Earth Tester PCE-ERT 10

PCE-ERT 10

Ground Resistance Tester

Earth Tester PCE-ET 5000

PCE-ET 5000

ราคาพิเศษ ฿9,306.00 excl VAT

ERT 580 เครื่องทดสอบความต้านทานสายดิน

วัดแต่ละสายดินโดยมีย่านการวัดตั้งแต่ 2 ถึง 2000 Ohm

error:Content is protected !!