แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

LCRMeter เครื่องวัด LCR

วัดความเหนี่ยวนำ,การเก็บประจุไฟฟ้า และความต้านทาน พร้อม secondary parameter (Q,D,R)

LCR มิเตอร์: LCR-816, 817, 819 LCR-826, 827, 829 Test F [...]

วัดค่าความเหนียวนำ,การเก็บประจุ,ความต้านทาน พร้อมวัดค่า

มิเตอร์วัด LCR ความแม่นยำสูง

LCR มิเตอร์ 20000 Count แสดง 2 ค่า และมีย่านการวัดอัตโนมัติ

LCR แบบมือถือ หน้าจอแสดง 2 ค่า

ราคาพิเศษ ฿15,214.00 excl VAT

เครื่องวัด RLC แบบมือถือ 10KHZ -40000 Count ความถูกต้องสูงถึง 0.25%

เครื่องวัด LCR แบบมือถือ 100KHZ 40000 Count ความถูกต้อง 0.1%

ราคาพิเศษ ฿9,869.00 excl VAT

วัดค่าความเหนี่ยวนำ การเก็บประจุ และความต้านทานพร้อมค่า secondary parameter Q (Quality), D (Dissipation), R (Resistance), P (Phase), ESR (Equivalent Series Resistance)

ปากคีบสำหรับใช้กับ LCR200

ใช้จับชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคเพื่อตรวจวัดค่า ใช้กับ LCR200

error:Content is protected !!