Showing all 24 results

เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า Power Analyzer

เครื่องวิเคราะห์โหลดกำลังไฟฟ้า ขนาดกระทัดรัด ใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

วัดกระแสไฟฟ้า, ความต้านทานฉนวน, อุณหภูมิ (Type K) และกำลังไฟฟ้า

ชุดประกอบด้วยหัววัดกระแสไฟฟ้า AC 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 1.2" (30mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น 3 หัว ความยาว 24" (610mm)

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (สูงถึง 30,000 ชุดการวัด)

บันทึกข้อมูลได้ 100,000 ค่า ตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลจาก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

บันทึกข้อมูลได้ถึง 256,000 ค่า ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลได้

ในชุดประกอบด้วยสายทดสอบ 4 เส้น และคลิปแบบปากจระเข้และแบบลูกสูบ

มิเตอร์หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อมเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสในตัวเครื่อง

ชุดประกอบด้วยหัววัด AC 3 หัว ความกว้างของปากแคล้มป์ 1.2" (30mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัด AC 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 2.2" (56mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น 3 หัวความยาว 12" (304mm) เพื่อพันรอบบัสบาร์

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น AC 3 หัวความยาว 24" (610mm) เพื่อพันรอบบัสบาร์

มาพร้อมหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบแคล้มป์ปรับได้ยาว 12 นิ้ว 1200A

มาพร้อมหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบแคล้มป์ปรับได้ 24 นิ้ว 3000A

ในชุดประกอบด้วยหัววัด 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 2" ( 50 mm )

ในชุดประกอบด้วย หัววัด 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 0.8" ( 19 mm )

ในชุดประกอบด้วยหัววัด 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 24" ( 600 mm )

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (วัดค่าได้สูงถึง 30,000 ชุด)

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟ้า (วัดข้อมูลได้ถึง 30,000 ชุด)

วัดและบันทึกค่ากระแสไฟ DC ใน SD Card เพื่อเปิดดูในรูปแบบ Excel

Extech SD900 ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและบันทึกค่ากระแสไฟได้อย่างง่ายดาย ด้วยช่องทดสอบ 3 ช่องสำหรับบันทึกค่าจากเซ็นเซอร์ ทรานซ์ดิวเซอร์หรือแหล่งอื่นๆ โดยใช้เครื่องวัดเพียงเครื่องเดียว ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่แสดงค่าทั้งสามได้พร้อมกัน ตัวเครื่องเก็บค่าวันและเวลาที่ค่าการวัดถูกบันทึกลงใน SD Card ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ ดูเทรนด์ หรือทำการเก็บข้อมูล 

วัดและบันทึกค่าแรงดันไฟในรูปแบบ Excel

Extech SD910 ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและบันทึกค่ากระแสไฟได้อย่างง่ายดาย ด้วยช่องทดสอบ 3 ช่องสำหรับบันทึกค่าจากเซ็นเซอร์ ทรานซ์ดิวเซอร์หรือแหล่งอื่นๆ โดยใช้เครื่องวัดเพียงเครื่องเดียว ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่แสดงค่าทั้งสามได้พร้อมกัน ตัวเครื่องเก็บค่าวันและเวลาที่ค่าการวัดถูกบันทึกลงใน SD Card ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ ดูเทรนด์ หรือทำการเก็บข้อมูล 

error: Content is protected !!