Showing 1–24 of 46 results

เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า Power Analyzer

เครื่องวิเคราะห์โหลดกำลังไฟฟ้า ขนาดกระทัดรัด ใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

วัดกระแสไฟฟ้า, ความต้านทานฉนวน, อุณหภูมิ (Type K) และกำลังไฟฟ้า

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (สูงถึง 30,000 ชุดการวัด)

บันทึกข้อมูลได้ 100,000 ค่า ตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลจาก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

บันทึกข้อมูลได้ถึง 256,000 ค่า ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลได้

ชุดประกอบด้วยหัววัดกระแสไฟฟ้า AC 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 1.2" (30mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น 3 หัว ความยาว 24" (610mm)

มิเตอร์หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อมเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสในตัวเครื่อง

ชุดประกอบด้วยหัววัด AC 3 หัว ความกว้างของปากแคล้มป์ 1.2" (30mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัด AC 3 หัว ปากแคล้มป์กว้าง 2.2" (56mm)

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น 3 หัวความยาว 12" (304mm) เพื่อพันรอบบัสบาร์

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น AC 3 หัวความยาว 24" (610mm) เพื่อพันรอบบัสบาร์

Easycount-3

Power Analyzers

Power Analyzer PCE-830-1

PCE-830-1

Power Analyzers

Power Analyzer PCE-830-2

PCE-830-2

Power Analyzers

Power Analyzer PCE-GPA 50

PCE-GPA 50

Power Analyzers

Power Analyzer PCE-GPA 62

PCE-GPA 62

Power Analyzers

Power Analyzer PCE-P43

PCE-P43

PCE-PA 8000

error:Content is protected !!