Showing all 4 results

Power Clamp Meters

วัดกระแสไฟฟ้า, ความต้านทานฉนวน, อุณหภูมิ (Type K) และกำลังไฟฟ้า

มิเตอร์หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อมเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสในตัวเครื่อง

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟ้า (วัดข้อมูลได้ถึง 30,000 ชุด)

error: Content is protected !!