ไฮโกรมิเตอร์

Showing 1–24 of 54 results

เครื่องวัดความชื้นอากาศ Hygrometer ไฮโกรมิเตอร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นสำหรับ 42275 KIT และ 42266 PROGRAMMER/PRINTER

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

44550: เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น แบบปากกา

มีเซ็นเซอร์ในเครื่อง สามารถอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

445580: เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิ แบบปากกา

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิแบบตัวเลข ขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

แสดงค่า เวลา, อุณหภูมิ, และความชื้น ในเวลาเดียวกัน

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มาก ตัวเลข 1 นิ้ว

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแบบถอดได้

แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในเวลาเดียวกัน

ตั้งโต๊ะ / ติดผนัง

445815: Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point

Programmable Alarm warns of High Humidity Conditions

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/Datalogger

ไฮโกรมิเตอร์ความถูกต้องสูง

ดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์แบบมือถือขนาดเล็ก

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EA20: EasyView™ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EN510:เครื่องวัดสภาพแวดล้อมแบบ 10-in-1

วัดความเร็วลม ปริมาณลม อุณหภูมิอาาศ อุณหภูมิ Type K ดัชนีความร้อน ความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง ความเย็นของลม และระดับแสง

เครื่องวัดอุณหภูมิ

Extech EA25: EasyView™ Hygro-Thermometer and Datalogger

Dual display of RH, Temperature, Dew Point and Wet Bulb

เครื่องวัดอุณหภูมิ

Fluke 971 Temperature Humidity Meter

Specifications: Fluke 971 Temperature Humidity Meter Sp [...]

วัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์  type K และ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบ 30:1

อินฟราเรดไซโครมิเตอร์แบบ 12:1 พร้อม LED 3สี และสัญญาณเตือนเมื่อถึงจุดน้ำค้างและ LED 3 สี

วัดความชื้น อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสพื้นผิว

ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ/ความชื้นแบบไร้สายหลายช่องสำหรับ RH200W

error: Content is protected !!