ไฮโกรมิเตอร์

Showing 1–24 of 51 results

เครื่องวัดความชื้นอากาศ Hygrometer ไฮโกรมิเตอร์

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นสำหรับ 42275 KIT และ 42266 PROGRAMMER/PRINTER

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

Sale!

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

44550: เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น แบบปากกา

มีเซ็นเซอร์ในเครื่อง สามารถอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

445580: เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิ แบบปากกา

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิแบบตัวเลข ขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

Sale!

แสดงค่า เวลา, อุณหภูมิ, และความชื้น ในเวลาเดียวกัน

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มาก ตัวเลข 1 นิ้ว

Sale!

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแบบถอดได้

Sale!

แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในเวลาเดียวกัน

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/Datalogger

Sale!

ไฮโกรมิเตอร์ความถูกต้องสูง

ดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์แบบมือถือขนาดเล็ก

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EA20: EasyView™ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EN510:เครื่องวัดสภาพแวดล้อมแบบ 10-in-1

วัดความเร็วลม ปริมาณลม อุณหภูมิอาาศ อุณหภูมิ Type K ดัชนีความร้อน ความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง ความเย็นของลม และระดับแสง

Sale!

วัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์  type K และ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบ 30:1

อินฟราเรดไซโครมิเตอร์แบบ 12:1 พร้อม LED 3สี และสัญญาณเตือนเมื่อถึงจุดน้ำค้างและ LED 3 สี

Sale!

วัดความชื้น อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสพื้นผิว

ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ/ความชื้นแบบไร้สายหลายช่องสำหรับ RH200W

สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ขนิดไร้สายได้ถึง 8 ตัว เพื่อวัดในที่ต่างๆภายในอาคาร

Sale!

วัดอุณหภูมิ ความชื้น และจุดน้ำค้าง

Sale!

อ้างอิงการสอบเทียบความชื้นที่  33%RH และ 75%RH

error: Content is protected !!