ไฮโกรมิเตอร์

Showing 1–24 of 128 results

เครื่องวัดความชื้นอากาศ Hygrometer ไฮโกรมิเตอร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นสำหรับ 42275 KIT และ 42266 PROGRAMMER/PRINTER

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

44550: เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น แบบปากกา

มีเซ็นเซอร์ในเครื่อง สามารถอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

445580: เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิ แบบปากกา

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิแบบตัวเลข ขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

แสดงค่า เวลา, อุณหภูมิ, และความชื้น ในเวลาเดียวกัน

ราคาพิเศษ ฿2,052.00 excl VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มาก ตัวเลข 1 นิ้ว

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแบบถอดได้

ราคาพิเศษ ฿1,970.40 excl VAT

แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในเวลาเดียวกัน

ตั้งโต๊ะ / ติดผนัง

445815: Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point

ราคาพิเศษ ฿2,500.00 excl VAT

Programmable Alarm warns of High Humidity Conditions

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/Datalogger

ราคาพิเศษ ฿9,900.00 excl VAT

ไฮโกรมิเตอร์ความถูกต้องสูง

ดิจิตอลไฮโกรมิเตอร์แบบมือถือขนาดเล็ก

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EA20: EasyView™ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EN510:เครื่องวัดสภาพแวดล้อมแบบ 10-in-1

วัดความเร็วลม ปริมาณลม อุณหภูมิอาาศ อุณหภูมิ Type K ดัชนีความร้อน ความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง ความเย็นของลม และระดับแสง

เครื่องวัดอุณหภูมิ

EXTECH EA25: EasyView™ Hygro-Thermometer and Datalogger

ราคาพิเศษ ฿12,480.00 excl VAT

Dual display of RH, Temperature, Dew Point and Wet Bulb

ราคาพิเศษ ฿11,000.00 excl VAT

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดอุณหภูมิ

Fluke 971 Temperature Humidity Meter

ราคาพิเศษ ฿17,855.20 excl VAT

Specifications: Fluke 971 Temperature Humidity Meter Sp [...]

ไฮโกรมิเตอร์

Handheld Hygrometer PCE-444

PCE-444

ไฮโกรมิเตอร์

Handheld Hygrometer PCE-555

PCE-555

ไฮโกรมิเตอร์

Hay Hygrometer PCE-HMM 100

PCE-HMM 100

error:Content is protected !!