Datalogging Humidity Meters

แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์

Datalogging Humidity Meters

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นสำหรับ 42275 KIT และ 42266 PROGRAMMER/PRINTER

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

ราคาพิเศษ ฿11,000.00 excl VAT

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

ราคาพิเศษ ฿9,995.00 excl VAT

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิ/ความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลสำหรับความชื้นและอุณหภูมิพร้อมคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

คำนวณค่า Grains Per Pound (grams per kilogram) วัดได้ถึง 1120 GPP (160g/kg)

บันทึกได้ถึง 16,000 ค่า สำหรับความชื้นและ 16,000 ค่าสำหรับอุณหภูมิ

ราคาพิเศษ ฿5,752.00 excl VAT

บันทึกได้ถึง 16,000 ค่า สำหรับความชื้นและอุณหภูมิ โดยการตั้งโปรแกรมอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูล

ราคาพิเศษ ฿5,381.00 excl VAT

ใช้ง่ายเพื่อวัดและบันทึกค่าความชื้น/อุณหภูมิและความกดอากาศ มีเวลาและวันที่กำกับข้อมูล

ราคาพิเศษ ฿6,352.00 excl VAT

ใช้ง่ายเพื่อวัดและบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร และแรงดันอากาศมีวันที่และเวลากำกับข้อมูล

บันทึกค่าความชื้นสัมพันธ์, อุณหภูมิ, และความดันบรรยากาศ

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

ราคาพิเศษ ฿12,495.00 excl VAT

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

ราคาพิเศษ ฿16,500.00 excl VAT

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

error:Content is protected !!