แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

Desktop-Wall-mount

แสดงค่า เวลา, อุณหภูมิ, และความชื้น ในเวลาเดียวกัน

ราคาพิเศษ ฿2,052.00 excl VAT

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มาก ตัวเลข 1 นิ้ว

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแบบถอดได้

ราคาพิเศษ ฿1,970.40 excl VAT

แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในเวลาเดียวกัน

ตั้งโต๊ะ / ติดผนัง

445815: Hygro-Thermometer Humidity Alert with Dew Point

ราคาพิเศษ ฿2,500.00 excl VAT

Programmable Alarm warns of High Humidity Conditions

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ตัวส่งสัญญาณอุณหภูมิ/ความชื้นแบบไร้สายหลายช่องสำหรับ RH200W

สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ขนิดไร้สายได้ถึง 8 ตัว เพื่อวัดในที่ต่างๆภายในอาคาร

ตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ จุดน้ำค้างและดูย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

มีเครื่องบันทึกข้อมูลอากาศแบบไร้สายอยู่ภายในอาคาร และมีตัวส่งสัญญาณแบบไร้สายอยู่ภายนอกอาคาร พร้อมหัววัดในเครื่อง 5 หัว

error:Content is protected !!