BT100: เครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ได้ในไม่กี่วินาที ขณะที่แบตเตอรี่กำลังทำงาน

error:Content is protected !!