BT100: เครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ได้ในไม่กี่วินาที ขณะที่แบตเตอรี่กำลังทำงาน

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!