380400: กล่องสอบเทียบความต้านทาน

กล่องสอบเทียบความต้านทานที่สามารถปรับได้ 7 ระดับ

error:Content is protected !!