382260: เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 80 W แบบ Switching Mode

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 ใน 1 สามารถเลือกย่านการวัดได้ 3 ค่า

error:Content is protected !!