480836: เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนไหว

วัดสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง (50 MHz ถึง 3.5 GHz)

error:Content is protected !!