407119: เครื่องวัดปริมาณลมแบบ HOT WIRE ชนิดทนทาน

เครื่องวัดอัตราการไหลของลม (CFM/CMM) หรือความเร็วลมและอุณหภูมิ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!