45158: เครื่องวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม และความชื้น

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ กระเปาะเปียก และวินด์ชิลล์

error:Content is protected !!