407750: เครื่องวัดระดับเสียงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้

จอ LED ขนาดใหญ่มีไฟหน้าจอ,เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และดูดเสียงรบกวน

error:Content is protected !!