BR250-4:กล้องวิดีโอบอร์สโคป/กล้องตรวจสอบแบบไร้สาย

ตัวกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5mm และมีจอสี TFT LCD ไร้สายขนาด 3.5″

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!