380395: เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟสูงชนิดตัวเลข (110V)

ย่านการวัดกว้างถึง 5 kV และมีความต้านทานฉนวนถึง 60 GOhm

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!