461825: เครื่องวัดรอบแบบไม่สัมผัสและเครื่องดูสโลโมชั่น

มิเตอร์ 2 ใน 1 เครื่องดูสโลโมชั่นใช้วิเคราะห์การหมุนของวัตถุ และเครื่องวัดรอบ วัดค่า rpms

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!