461895: เครื่องวัดรอบชนิดสัมผัสและไม่สัมผัส

เครื่องวัดรอบแบบสัมผัสและไม่สัมผัสในเครื่องเดียวกัน พร้อมลำแสงไฟที่มองเห็นเด่นชัด

error:Content is protected !!