DV20: เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับพร้อมไฟฉายในตัว

ตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (600 AC) โดยไม่สัมผัส และมีไฟฉายในตัวเครื่อง

error:Content is protected !!