MN36: มัลติมิเตอร์แบบตัวเลขขนาดเล็ก

มัลติมิเตอร์ขนาดกระทัดรัด ปรับย่านการวัดอัตโนมัติ 10 ฟังก์ชั่น รวมฟังก์ชั่นอุณหภูมิ

error:Content is protected !!