380941: เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับขนาดเล็ก 200A

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

error:Content is protected !!