EX820: เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 1000 A แบบ True RMS พร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับหลายฟังก์ชั่นพร้อมวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

error:Content is protected !!