MA130: AC แคล้มป์มิเตอร์ ขนาดเล็ก 200 A

AC แคล้มป์มิเตอร์ ขนาดกระเป๋า เลือกย่านการวัดด้วยตนเอง

MA130 เป็นแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็ก เหมาะจะใช้วัดในที่แคบสามารถเลือกย่านการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยตนเอง 3 ช่อง

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!