MA150: เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 200A ขนาดเล็กพร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็ก พร้อมเครื่องมือตรวจหาแรงดันกระแสสลับและไฟฉาย

error:Content is protected !!