MA620-K: ชุดทดสอบดิจิตอลมัลติมิเตอร์/แคล้มป์มิเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรม

มัลติมิเตอร์ CAT IV, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบ True RMS พร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

error:Content is protected !!