MA640-K: ชุดทดสอบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและการหมุนของเฟส

มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบ True RMS, เครื่องทดสอบการหมุนของ 3 เฟส และเครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ CAT IV

error:Content is protected !!