PQ3350-1: เครื่องวิเคราะห์ 3-Phase Power และ Harmonics

มาพร้อมหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบแคล้มป์ปรับได้ยาว 12 นิ้ว 1200A

error:Content is protected !!