PQ3350-3: เครื่องวิเคราะห์ 3-Phase Power และ Harmonics

มาพร้อมหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบแคล้มป์ปรับได้ 24 นิ้ว 3000A

error:Content is protected !!