380940: เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง และกระสลับ และกำลังไฟ แบบ True RMS 400 A

วัดกำลังไฟ กระแสไฟ และแรงดันไฟ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!