42280: เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

error:Content is protected !!