445715: เครื่องเตือนเมื่อความชื้นเกินค่าที่กำหนด พร้อมหัวแยกจากเครื่องมีสายยาว 18 นิ้ว

วัดอุณหภูมิและความชื้นในเวลาเดียวกัน

error:Content is protected !!