407123: เครื่องวัดปริมาณลมแบบ HOT WIRE ชนิดทนทาน

เครื่องวัดปริมาณลมพร้อมหัววัดแบบเสาอากาศดึงได้ยาวถึง 1.22 เมตร เพื่อใช้ในที่แคบ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!