412400: เครื่องสอบเทียบแบบ Multifunction

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับการวัดและสอบเทียบ thermocouple, mA, mV, and V devices

error:Content is protected !!