นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

Showing all 8 results

นาฬิกาจับเวลา Stopwatches, Timers and Clocks

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365510: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลาจอ LCD ชนิดตัวเลข มีปฎิทิน และสัญญาณเตือน

เครื่องจับเวลา LCD แบบตัวเลขพร้อมปฏิทิน และสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา จอ LCD มีตัวเลข ปฎิทินและสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365535: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา ชนิดเลขทศนิยม กันน้ำ ผู้ใช้เลือกค่าความละเอียดได้

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องจับเวลาแบบขึ้น/ลง แสดงอุณหภูมิ, ความชื้น และดัชนีความร้อน

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

PT400: เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า

เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า สำหรับเครื่องใช้ในบ้านและในสำนักงาน

error: Content is protected !!